AURA-SOMA


AEOS


PEGASUS


FLESJES 50ML

B0 - Spirituele Rescue

Het flesje versterkt de intuïtie en helpt bij het ontwikkelen van sensitiviteit.
“Ik hou van het leven en het leven houdt van mij”

33.49 €

 

B1 - Fysieke Rescue

“Activeren van de innerlijke genezer”

33.49 €

 

B2 - Vredeflesje

“Vreedzame communicatie”

33.49 €

 

B3 - Hartflesje

"De kracht van het hart, gevoelens”

33.49 €

 

B4 - Zonneflesje

“Diep inzicht en innerlijke wijsheid”

33.49 €

 

B5 - Het zonsopgangflesje

“Goed omgaan met energie”

33.49 €

 

B6 - Energieflesje

“De energie van de liefde”

33.49 €

 

B7 - Tuin van Gehsame

“Vertrouwen op de stroom van het leven”

33.49 €

 

B8 - Anubis

“Doelbewustheid en communicatie met het innerlijke”

33.49 €

 

B9 - Het hart in het hart

“Groei van de ziel, het zoeken naar werkelijkheid”

33.49 €

 

B10 - Ruimte voor het hart

“Ruimte geven, het ontwikkelen van besluitvaardigheid”

33.49 €

 

B11 - Essenenflesje 1

“Helderheid en onbaatzuchtige liefde”

33.49 €

 

B12 - Vrede in het nieuwe tijdperk

“Vreedzame communicatie”
“Ik eer mijn innerlijke vrede en ik open me voor het licht”

33.49 €

 

B13 - Verandering in het nieuwe tijdperk

 “Verandering die uit het hart komt”
 Verlichten van de emotionele kant van het leven.

33.49 €

 

B14 - Wijsheid in het nieuwe tijdperk

“Wijsheid door helder denken”
In contact komen met de wijsheid in zichzelf en de daaruit voortkomende duidelijkheid.

33.49 €

 

B15 - Genezing in het nieuwe tijdperk

“Genezing op alle niveaus vanuit het innerlijke”
Evolutie van het zelf door zuivering.

33.49 €

 

B16 - De violette mantel

“Je ware zelf vinden”
Bewustwording van je ware zelf en ten dienste staan, een volledige revaluatie van zichzelf.

33.49 €

 

B17 - Troubadourflesje 1

“Een nieuw spiritueel begin”
In contact komen met de innerlijke ster

33.49 €

 

B18 - Egyptisch flesje 1

“Het beëindigen van zelfbedrog”
Vreugde van het transformeren.

33.49 €

 

B19 - Leven in de materiële wereld

“Vernieuwing door nieuwe gedachten”
“Ik zeg ja tegen al wat het leven mij geeft en ja tegen mezelf”

33.49 €

 

B20 - Sterrenkind

 “Communicatie met het innerlijke kind”
 Zelfacceptatie in de diepte van wie we zijn.

33.49 €

 

B21 - Nieuw begin van de liefde

 “Ware liefde vinden”
 Vrijheid door zelfacceptatie

33.49 €

 

B22 - Spirituele wedergeboorte

“Nieuwe perspectieven ontwikkelen”
 Een nieuw begin voor vreugde en zelfaanvaarding

33.49 €

 

B23 - Liefde en licht

“Eigenliefde terugvinden”

33.49 €

 

B24 - Nieuwe boodschap

“Nieuwe mogelijkheden ontdekken”
 Een nieuwe boodschap voor een nieuwe tijd

33.49 €

 

B25 - Florence Nightingale

“Reiniging en bevrijding”
 Een pionier in dienst van anderen.

33.49 €

 

B26 - Shockflesje

“Psychische verwondingen genezen”
“Ik stuur vrede naar alle delen van mezelf”

33.49 €

 

B27 - Robin Hood

“Doorzettingsvermogen en levensvreugde”
Een gevoel van harmonie tussen de basischakra en de hartchakra waar we de relatie tussen het mannelijk en het vrouwelijke in onszelf vinden.     

                  

33.49 €

 

B28 - Maid Marion

“Een nieuw begin aandurven”

33.49 €

 

B29 - Sta op en ga

“Ordening in het leven brengen”

33.49 €

 

B30 - De hemel op aarde brengen

“Levenskwaliteit”         

33.49 €

 

B31 - De fontein

"Grote angsten overwinnen” 
Wijsheid van het hart.           

                  

33.49 €

 

B32 - Sophia

“Intuïtieve waarheid tot stand brengen”             

33.49 €

 

B33 - Dolfijn

“Vreedzame psychische communicatie” 
Duidelijkheid en speelsheid, spontaniteit en vreugde.              

33.49 €

 

B34 - Geboorte van Venus

“De veelzijdigheid van de eigen persoonlijkheid inzien”

33.49 €

 

B35 - Beminnelijkheid

“Door liefde tot grotere kennis komen" 
Transformatie – los staan van – onvoorwaardelijke liefde in dienst van anderen.

33.49 €

 

B36 - Naastenliefde

"Geven is fijner dan nemen” 
Warmte, zorg en liefdevol naar zichzelf zijn en dit stroomt door naar de wereld.        

33.49 €

 

B37 - De beschermengel komt op aarde

“De innerlijke helper vertrouwen” 
Transformerende communicatie. 

                  

33.49 €

 

B38 - Troubadourflesje 2

“Harmonie tussen bewustzijn en onderbewustzijn”
De moeilijkheden vanuit het verleden loslaten zodat het hart vrij is haar waarheid uit te drukken, dit leidt naar transformatie.   

33.49 €

 

B39 - Egyptisch flesje 2

“Macht en overgave”
Transformerende wijsheid – een diep niveau van vreugde door transformatie.  

33.49 €

 

B40 - Ik ben

“Zelfkennis”
Een gevoel van uitbreiding, enthousiasme en groei.        

                  

33.49 €

 

B41 - El Dorado

“Wijsheid op alle gebied”
Gerealiseerde wijsheid die wordt gedeeld met anderen.      

33.49 €

 

B42 - Oogst

“Wijsheid op alle gebied”
Zelfbewust, vreugde, geluk, intellectuele duidelijkheid – zelfkennis.        

                  

33.49 €

 

B43 - Creativiteit

“Communicatie vanuit het hart en creativiteit” – individualiteit     

33.49 €

 

B44 - Beschermengel

“Vrede stichten”
In het moment kunnen zijn waardoor duidelijkheid in communicatie ontstaat.     

                  

33.49 €

 

B45 - Adem van de liefde

 “Liefde als geven en nemen” 

33.49 €

 

B46 - Zwerver

“Herontdekken van innerlijke kracht en liefde”    

33.49 €

 

B47 - Mahatma

“Oude ziel" - “Tijd voor nieuwe doelen”
De gave van het verstaan van het groen van het hart.         

33.49 €

 

B48 - Vleugels van genezing

“Geestelijke reiniging”
Transformatie in het bewustzijn.    

                  

33.49 €

 

B49 - De nieuwe boodschapper

“Geestelijke flexibiliteit”
Creatieve communicatie vanuit het hart in dienst van anderen.           

33.49 €

 

B50 - El Morya

“Je wijden aan de goddelijke weg”
Uw wil geschiede.       

                  

33.49 €

 

B51 - Kuthumi

“Wijsheid door intellectuele zoektocht”     

33.49 €

 

B52 - Lady Nada

“Ervaren van spirituele liefde”
Communicatie voor zelfaanvaarding in een diepe zin. 

                  

33.49 €

 

B53 - Hilarion

“ De zuiverheid van het hart”
De weg, de waarheid, het leven.    

                  

33.49 €

 

B54 - Seraphis Bey

“Reiniging en licht”
Het begrijpen van lijden – de kracht van het licht en reiniging.

33.49 €

 

B55 - Christus

“Licht en inspiratie in de wereld brengen”

33.49 €

 

B56 - Saint Germain

“Negativiteit loslaten door spirituele ervaringen”
De wil om onzichtbaar te zijn overwinnen.

33.49 €

 

B57 - Pallas Athena

“Loslaten en vertrouwen vinden”
Creativiteit en aandacht voor detail. 

33.49 €

 

B58 - Orion & Angelica

“Moederliefde, vaderliefde”         

33.49 €

 

B59 - Lady Portia

“Gerechtigheid en liefde zichtbaar maken”
Oordeel over zichzelf loslaten en zo onderscheidingsvermogen en harmonie creëren.

33.49 €

 

B60 - Lao Tse & Kwan Yin

“ Inzicht door de kracht van de stilte”

33.49 €

 

B61 - Sanat Kumara

“Elke winst is een verlies, elk verlies is een winst”
Herstel van de rolmodellen in onszelf – Universeel gevoel van Moeder/Vader God.

33.49 €

 

B62 - Maha Chohan

“Hoogste, ongestoord bewustzijn”
Licht op het pad van individuatie.

33.49 €

 

B63 - Djwal Khul & Hilarion

“De zin van het leven opnieuw inzien”

33.49 €

 

B64 - Dwjal Kuhl

“Vertrouwen in de wet van verandering”
De zoeker meester, de zoektocht naar zelf.

33.49 €

 

B65 - Hoofd in de hemel, voeten op aarde

“Bewoners van beide werelden zijn”
Een diep gevoel van harmonie.        

33.49 €

 

B66 - De toneelspeelster

“Gevoel voor het spel en voor schoonheid” 
Loskomen van geconditioneerde patronen.

33.49 €

 

B67 - Goddelijke liefde

"Spiritualiteit in het dagelijks leven”
Liefde in de kleine dingen.

33.49 €

 

B68 - Gabriël

"Vrede, vervulling en geestelijk inzicht”

33.49 €

 

B69 - Luidende klok

“Liefde die vrij is van verlangen”
In het moment zijn.            

33.49 €

 

B70 - Visioen van heerlijkheid

“Helderheid en inzicht verwerven”

33.49 €

 

B71 - Essenenflesje 2

“Bemin je naaste als jezelf”
Verantwoordelijkheid nemen voor gedachten & gevoelens opent de deur naar de kracht van de liefde.

33.49 €

 

B72 - De clown

“Overdragen van innerlijke emotionele behoeften”
Vreugdevolle inzichten naar buiten brengen.         

33.49 €

 

B73 - Chuang Tse

“Wijsheid uit de diepte halen”

33.49 €

 

B74 - Triomf

“Helderheid door harmonie”
Een intense test.       

33.49 €

 

B75 - Meegaan met de stroming

“Van standpunt veranderen”
Een dieper begrip, een heroriëntatie ten opzichte van het familiepatroon.

33.49 €

 

B76 - Trust

“Wijsheid door eigenliefde”

33.49 €

 

B77 - De kelk

“Liefde en licht worden zichtbaar”

33.49 €

 

B78 - Kruin rescue

"Hulp van boven”
In elk einde ligt een nieuw begin.

33.49 €

 

B79 - Het Struisvogelflesje

“Genezing vanuit het innerlijke”
Inzicht en transformatie – helen van de tijdlijn.

33.49 €

 

B80 - Artemis

“Energie voor liefde en vrijheid”
De energie om los te laten, om terug in contact te komen met liefde.

33.49 €

 

B81 - Onvoorwaardelijke liefde

“Overgave en begrip voor zichzelf”
Compassie, zorg en warmte.

33.49 €

 

B82 - Calypso

“Emotionele shocks overwinnen door de blijdschap vanuit het hart”
Inzicht door het maken van ruimte in onszelf.

33.49 €

 

B83 - Sesam open u

“Oude wijsheid in het nu gebruiken”

33.49 €

 

B84 - Kaars in de wind

“De innerlijke passie volgen”

33.49 €

 

B85 - Titania

“Onderdrukte gevoelens door innerlijke helderheid doorzien en oplossen”

33.49 €

 

B86 - Oberon

“Creatieve communicatie door de helderheid van het hart”

33.49 €

 

B87 - Wijsheid van de liefde

 

“Liefde die niet wordt beantwoord”

33.49 €

 

B88 - De Jadekeizer

“Liefde voor de natuur en verlangen naar vrede”
We oogsten wat we zaaien, het is de manier waarop dat het verschil uitmaakt.           

33.49 €

 

B89 - Energie Rescue

“Genezing en zelfgenezing door energie”

33.49 €

 

B90 - Wijsheid Rescue

"Vrede sluiten met de eigen verwarring”

33.49 €

 

B91 - Vrouwelijke leiderschap

“De kracht van het vrouwelijk leiderschap ontwikkelen”

33.49 €

 

B92 - Grietje

“Vrouwelijke onafhankelijkheid”

33.49 €

 

B93 - Hansje

“Collectieve communicatie”

33.49 €

 

B94 - Aartsengel Michael

“De goddelijke vonk ervaren”

33.49 €

 

B95 - Aartsengel Gabriël

“Zich verbinden met de stroom van gevoelens”

33.49 €

 

B96 - Aartsengel  Rafael

"Creatieve mogelijkheden ontwikkelen”

33.49 €

 

B97 - Aartsengel Uriël

“Een dieper begrip van het hart”

33.49 €

 

B98 - Aartsengel Sandalfon

“Verbonden zijn op 4 niveaus – beneden&boven, links&rechts”

33.49 €

 

B99 - Aartsengel Tzadkiel

“Een nieuwe opening voor zelfliefde is een stap dichter zetten naar het levensdoel”

33.49 €

 

B100 - Aartsengel Metatron

“Het licht in het donker laten schijnen”

33.49 €

 

B101 - Aartsengel Jophiel

“De weg naar het hart terugvinden – openen van een nieuw niveau in zichzelf”

33.49 €

 

B102 - Aartsengel Samael

"Een nieuw begin van hoop”

33.49 €

 

B103 - Aartsengel Haniel

“Ondersteuning en de hogere wil – licht op het eind van de tunnel"

33.49 €

 

B104 - Aartsengel Chamael

“Het is wat het is – een nieuw begin voor liefde “

33.49 €

 

B105 - Aartsengel Azrael

“ Scheiding overschrijden”

33.49 €

 

B106 - Aartsengel Ratziel

“Innerlijke alchemie van het hart”

33.49 €

 

B107 - Aartsengel Tzaphziel

"De creatieve absorptie die elk van ons kan bereiken. De liefde van de moeder"

33.49 €

 

B108 - Aartsengel Jeremiel

“Door de stilte komt de communicatie van de liefde en de waarheid van het hart”

33.49 €

 

B109 - Aartsengel Zachariël

“Oprechtheid in liefde en loslaten, we zijn al vergeven”

33.49 €

 

B110 - Aartsengel Ambriël

liefdesrescue

33.49 €

 

B111 - Aartsengel Daniël

Waarheid en harmonies in relaties.

33.49 €

 

B112 - Aartsengel Israfel

Transformeer naar je ware zelf

33.49 €

 

B113 - Aartsengel Cassiël

Aartsengel Cassiël biedt ons de kans de overgang te maken naar een nieuw niveau van hoop naarmate we de ontgoochelingen van het verleden loslaten.

33.49 €

 

B114 - Raguël

Raguël biedt niet-oordelende bewustwording om anderen de ruimte te geven om hun eigen inzichten of waarheden te vormen in plaats van hen iets op te leggen.

33.49 €

 

NEWS

PARTNERS

Aura-Soma Belgïe • Verdeler voor Belgïe: SOOL bvba - Blakmeers, 61 - 1790 Affligem
Sitemap

Nieuwsbrief :