LANDERIJEN

Waar mogelijk heeft Aura-Soma Product Ltd. als doel de grondstoffen zelf te vervaardigen, vooral door het kweken van planten. Tot 2005 bezat de firma ongeveer 50 are grond, waarop vooral Melisse, Calendula, salie en rozen gecultiveerd werden. Met de jaren werden deze velden van conventionele landbouw naar DEMETER standaard omgezet. DEMETER is een internationaal erkend certificaat voor biodynamische landbouw, waarvoor strenge voorschriften en regels gelden. Het doel is het bekomen van een mengeling aan velden, weiden en bos te krijgen, en zowel landbouw als veeteelt te bewerkstelligen.

Eind 2005 kon Aura-Soma Products Ltd. nog 500 are bijkopen, om zo zelf nog meer planten te kunnen kweken. De omzetting naar Demeter standaard kon door de reeds lange jaren ervaring binnen korte tijd gebeuren. Vandaag is Aura-Soma Product Ltd. één van de grootste firma met Demeter certificaat in Groot-Brittannië.

Deze merkwaardige landstreek heeft ook krachtplaatsen en andere energetische bijzonderheden, die naast het beheer nog een voor de Aura-Soma filosofie een veel verder reikend nut met zich meebrengt. Hier wordt in de toekomt een zeer modern en volgens bouw-ecologische en geometrische principes gebouw neergezet, waar zowel productie als onderzoek en administratie samen ondergebracht worden. De Aura-Soma producten ontstaan hier dus niet enkel in harmonie met de natuur en kosmische invloeden en mensen. In de verder toekomst komt hier ook nog een scholing –en retraitecentrum, waar mensen van over de hele wereld kunnen komen om licht en kleur te bestuderen.

DEMETER

De Demeter Association is de enige vereniging die wereldwijd certificaten geeft voor biodynamische landbouw en producten. Demeter International, opgericht in 1920 in Europa, is een vereniging van leden en vertegenwoordigers en heeft ongeveer 4200 Demeter gecertificeerde organisaties in 43 landen. Hun filosofie is de interconnectie van alle levensvormen, een begrip van hoe elk deel het geheel beïnvloed en de belangrijkheid van het aanvullen van de gebruikte energieën en voedingsstoffen. De eisen van Demeter zijn nog strenger en lijviger dan die van organische landbouw, elk stadium van het groeiproces wordt opgevolgd, van de bodemgezondheid en agrarische productie, dat ook de onderlinge relatie tussen insecten, dieren, planten en menselijk leven inhoudt, tot methoden van productie en eindproduct en verpakking inhouden.

News