ONTWIKKELING/DEV AURA

Vicky Wall werd geboren in 1918. Vanaf haar vroegste kindertijd heeft het leven haar voorbereid op het ontstaan van Aura-Soma. Van vaders zijde werd haar mythische afkomst haar in de wieg gelegd – als zevende kind van een zevende kind. Tegelijk had ze een hoge gevoeligheid, een uitmuntend waarnemingsvermogen en een bijzondere helderziendheid .

Haar vader, kabbala –en Zohar deskundige, leerde haar niet enkel hoe daarmee om te gaan als kind maar ook leerde hij haar hoe de natuur in mekaar zat en welke invloed die op de mensen heeft. Zijn achtergrond gaf hem de kennis van de geneeskracht van planten en van natuurlijke geneeswijzen. Vicky benutte deze kennis om zich verder te ontwikkelen als apotheker, zij bereidde de voorgeschreven geneesmiddelen nog met de hand.

Later opende ze samen met Margret Cockbain, haar nauwe medewerkster en begeleidster, een praktijk voor alternatieve behandelingsmethoden, waar ze ook haar praktijk podologie uitbaatte. Na vele succesvolle praktijkjaren kwam hieraan een einde door haar vergevorderde blindheid, maar de vervolmaking van haar leven omtrent het welzijn van de mens moest nog volgen. Ze was al 60 jaar geworden toen het ontstaan van Aura-Soma een wending nam.

Haar nachtelijke visioenen, die vooral uit kleurschakeringen bestonden, volgden zich drie nachten na mekaar op. Zo ontving ze uit haar innerlijke weten de begeleidende zin: ga en verdeel de wateren. Na de derde nacht stond ze op en bracht haar eerste Aura-Soma kleurcombinatie ter wereld, waarover ze vertelde als: onzichtbare handen begeleidden de mijne. Dit gebeurde in de lente van 1983 in het graafschap Summerset in Südengland.

Vicky Wall begeleidde haar juwelen, zoals ze alle Aura-Soma producten liefdevol noemde, zeven jaar en kon nog veel zelf aan de verspreiding en het ontcijferen ervan werken. Haar eigen overtuiging was dat de volgende generaties de ware betekenis van Aura-Soma zouden kennen. In de laatste zeven jaar van haar leven bereidde ze Mike Booth en zijn vrouw Claudia voor op de verderzetting van Aura-Soma.

Een wezenlijke stap hierbij was de aankoop van Dev Aura in Tetford, een klein dorp in het graafschap Lincolnshire, en de bijgelegen velden. Vicky kocht dit huis met een dieper weten, dat dit de juiste plaats is, van waaruit Aura-Soma de wereld in kan gaan. Uit dit bouwvallige huis, dat Vicky Wall, Margret Cockbain, Mike en Claudia Booth vonden, ontstond een volledig gerenoveerd pand.

Mike Booth en zijn vrouw Claudia namen Aura-Soma over na de dood van Vicky Wall in 1991, zoals Vicky dit wou, en onder haar leiding heeft er een evolutie plaatsgevonden, die de aanwezigheid van Aura-Soma in bijna alle landen bekendmaakte.

In deze periode stond Aura-Soma nog in kinderschoenen. Het productiehuis was een kleine ruimte achter in de tuin, de ruimte waar lesgegeven werd en de woning in “seminarie Dev Aura” waren enkel voorlopig ingericht om de eerste studenten te kunnen ontvangen.

Nu behandelt een netwerk van leraars en consultants competent en met vakkennis iedereen die Aura-Soma wil ontdekken. Van daaruit vindt Aura-Soma zijn weg in de wereld. Los daarvan reizen Mike en Claudia de wereld rond om Aura-Soma bekend te maken.

Het seminariehuis Dev Aura is een toevluchtsoord geworden waar studenten van over de hele wereld middenin de natuur en de rust Aura-Soma kunnen komen bestuderen en zich kunnen toewijden aan licht en kleur. Lichte en luchtige ruimtes dragen ertoe bij dat geest en ziel zich kunnen ontplooien en de vegetarische keuken zorgt voor het lichamelijke welzijn.

Het overkoepelend orgaan heet ASIACT (Art & Science International Academy for Colour Technology). Hier worden de richtlijnen gegeven voor alle opleidingen en lerarenopleidingen en het Aura-Soma studenten, consultants en lerarennetwerk op punt gehouden.

De groei van een firma heeft onvermijdelijk de nood aan grotere productiehuizen. Wat begon met Vicky Wall in 1983 in Südengland in de kelder van tante Emma’s winkel van vriendin Phyllis, is vandaag een aanzienlijk bedrijf in Tettford, dat zowel productie, onderzoek, administratie, winkel en verdeling behandelt. Hier werken een 50-tal mensen.

De volgende stap is al begonnen. Een nieuw gebouw, dat volgens alle regels van ecologisch bouwen en volgens geometrische principes gebouwd wordt, zal in de nabije toekomst plaatsvinden op het pas verworven land. Dit wordt het begin van een centrum waar geest en materie harmonisch samenwerken met kosmos en aarde en zo mens en natuur verbinden.

News